DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện APC

Bộ lưu điện Smart UPS APC SRT3000XLI 3000VA 230V

28,200,000₫

Bộ lưu điện UPS APC BR500CI-AS

1,120,000₫

Bộ lưu điện UPS APC BX1100CI

3,300,000₫

Bộ lưu điện UPS APC BX625CI-MS

1,220,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I

5,850,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U

7,600,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I

7,550,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I-2U

10,200,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000I

8,750,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2U

13,980,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500I

9,950,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2U

14,700,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200I

15,700,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2U

18,600,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA1000I

7,450,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA1000RMI2U

11,860,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA1500I

8,450,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA1500RMI2U

12,900,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA2200I

13,975,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA2200RMI2U

15,350,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA3000I

19,380,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA3000RMI2U

20,820,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SUA5000RMI5U

41,900,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

65,950,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI

182,990,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT20KRMXLI 16 kW/20 kVA

206,550,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT3000XLI

26,150,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

52,990,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURT8000XLI

62,650,000₫

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

39,990,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn