DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR630,SR635

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A07ZSG

650,150₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A087SG

850,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08ESG

600,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08FSG

15,010,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08HSG

11,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08KSG

5,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08PSG

750,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08QSG

15,009,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08TSG

901,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A08USG

400,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A099SG

320,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A09DSG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A09WSG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A0ACSG

100,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A0B2SG

200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A0BJSG

534,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR630 7X02A0BLSG

140,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR635 7Y99A00YSG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR635 7Y99A00QSG

10,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR635 7Y99A00RSG

2,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR635 7Y99A00VSG

21,102,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn