DANH MỤC SẢN PHẨM

Module quang Cisco

Module quang Cisco DS-SFP-FC8G-SW

460,000₫

Module quang Cisco DS-SFP-FC8G-SW

460,000₫

Module quang Cisco GLC-BX-D

12,870,000₫

Module quang Cisco GLC-EX-SMD

20,636,000₫

Module quang Cisco GLC-LH-SM

5,676,000₫

Module quang Cisco GLC-LH-SMD

5,676,000₫

Module quang Cisco GLC-SX-MM

5,600,000₫

Module quang Cisco GLC-SX-MMD

5,600,000₫

Module quang Cisco GLC-T

3,014,000₫

Module quang Cisco GLC-ZX-SM

23,730,000₫

Module quang Cisco GLC-ZX-SMD

26,576,000₫

Module quang Cisco SFP-10G-LRM

7,085,000₫

Module quang Cisco SFP-GE-S

5,560,000₫

Module quang Cisco SFP-OC3-MM

6,730,000₫

Module quang Cisco WS-G5487

32,300,000₫

Module quang Cisco X2-10GB-CX4

6,072,000₫

Module quang Cisco XFP-10G-MM-SR

20,600,000₫

Module quang Cisco XFP-10GLR-OC192SR

41,360,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn