DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR650,SR655

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BNSG

555,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BRSG

8,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BSSG

211,020₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BVSG

899,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BXSG

250,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0BYSG

1,988,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0C0SG

99,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0C7SG

5,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0CDSG

5,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0CESG

50,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0CRSG

499,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0CTSG

300,010₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0CUSG

9,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0D3SG

250,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0D5SG

650,200₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0D6SG

10,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0DASG

335,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0DESG

45,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0DFSG

399,200₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0DJSG

405,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR650 7X06A0DNSG

89,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A02QSG

25,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A02TSG

12,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A02YSG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A033SG

2,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A034SG

12,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A036SG

6,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A03ASG

40,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR655 7Z01A03BSG

1,300,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn