DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem Tower

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A00PSG

12,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A00SSG

5,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A00USG

32,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A00YSG

3,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A00ZSG

20,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A013SG

53,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A014SG

4,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A015SG

21,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A017SG

25,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A018SG

25,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A01CSG

12,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A01FSG

10,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A01HSG

90,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A01JSG

50,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A01ZSG

250,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST250 7Y45A020SG

30,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A00ASG

90,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A00CSG

5,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A00DSG

30,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A00PSG

12,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A00WSG

9,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01ASG

10,100,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01HSG

6,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01JSG

2,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01KSG

2,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01MSG

7,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST50 7Y48A01NSG

8,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A07JSG

3,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A07JSG

3,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A07KSG

300,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A07NSG

20,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A07QSG

1,600,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A080SG

3,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A082SG

3,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A086SG

16,600,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A08CSG

8,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A08HSG

9,001,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A08KSG

30,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A08LSG

5,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem ST550 7X10A090SG

6,500,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn