DANH MỤC SẢN PHẨM

Catalyst 3000 Series

C1-WSC3850-24XS-S: Catalyst 3850-24XS-S Switch

65,412,000₫

C1-WSC3850-48XS-S: Catalyst 3850-48XS-S Switch

294,611,945₫

L-C3750X-12S-S-E: Catalyst 3750X-12S-S Switch

12,880,000₫

L-C3750X-24S-S-E: Catalyst 3750X-24S-S Switch

32,200,000₫

Switch Cisco WS-C3560-24PS-E

53,500,000₫

Switch Cisco WS-C3560-24PS-S

36,800,000₫

Switch Cisco WS-C3560-24TS-E

46,200,000₫

Switch Cisco WS-C3560-48PS-E

78,450,000₫

Switch Cisco WS-C3560-48PS-S

62,900,000₫

Switch Cisco WS-C3560-48TS-E

64,600,000₫

Switch Cisco WS-C3560-48TS-S

46,420,000₫

Switch Cisco WS-C3560-8PC-S

13,220,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-24PD-E

98,950,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-24PD-S

65,900,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-24TD-E

91,500,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-24TD-S

58,000,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-24TD-SD

62,000,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48PD-E

160,500,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48PD-EF

183,832,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48PD-S

130,800,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48PD-SF

151,750,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48TD-E

146,366,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48TD-S

115,900,000₫

Switch Cisco WS-C3560E-48TD-SD

124,100,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-24PS-E

50,000,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-E

26,100,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-S

17,550,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-SD

33,836,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-48PS-E

59,600,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-48PS-SM

188,606,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-48TS-E

36,600,000₫

Switch Cisco WS-C3560V2-48TS-S

28,750,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24P-E

75,700,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24P-L

39,000,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24P-S

46,046,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24T-E

69,015,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24T-L

30,690,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-24T-S

37,800,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-48P-E

108,108,000₫

Switch Cisco WS-C3560X-48P-L

70,420,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn