DANH MỤC SẢN PHẨM

dây nhảy quang

DÂY NHẢY QUANG DUPLEX MULTIMODE SC-SC

90,000₫

DÂY NHẢY QUANG MULTICORE SC SC

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE DUPLEX 2 ĐẦU KẾT NỐI ST-ST

90,000₫

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE DUPLEX LC - LC

90,000₫

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE DUPLEX SC-LC

90,000₫

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE FPC-DX-OM2 DUPLEX CABLEXA

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE FPC-SX-OM2 HÃNG CABLEXA

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE FPC-SX-OM3 SIMPLEX CABLEXA

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE MPO/MTP

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE OM3 FC-FC

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE OM3 FPC-DX-OM3 DUPLEX CABLEXA

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE OM3 SC-FC

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG MULTIMODE OM3 SC-LC

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG OM3 LC-LC MULTIMODE

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG OM3 SC-SC MULTIMODE

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG SC SC SINGLEMODE CABLEXA

80,000₫

DÂY NHẢY QUANG SINGLE CORE SC LC

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE FC-FC

80,000₫

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE FC-ST

80,000₫

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE LC-LC

80,000₫

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE LC-SC

80,000₫

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE MPO/MTP

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE OS1 SIMPLEX FPC-SX-OS1

Liên hệ

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE SC-FC

80,000₫

DÂY QUANG NHẢY QUANG SINGLEMODE 2 ĐẦU KẾT NỐI ST/UPC–ST/UPC

80,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn