DANH MỤC SẢN PHẨM

TRỘN TÍN HIỆU - COMBINER

Trộn tín hiệu Infosat COM-12AC

2,000,000₫

Trộn tín hiệu Infosat COM-16AC

2,700,000₫

Trộn tín hiệu Infosat COM-16EX

1,400,000₫

Trộn tín hiệu Infosat COM-24AC

2,500,000₫

Trộn tín hiệu Infosat COM-24EX

1,700,000₫

Trộn tín hiệu UHF/VHF-SAT

200,000₫

Trộn tín hiệu UHF/VHF-SAT ID-0201

190,000₫

Trộn tín hiệu Winersat WPC-16S

1,400,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn