DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ mạng 3CE

TỦ RACK 3CE: 6U D400 (TỦ ĐỨNG CÓ BÁNH XE)

1,350,000₫

TỦ RACK 6U D400 CỬA MICA (TREO TƯỜNG)

1,350,000₫

TỦ RACK TREO TƯỜNG 6U D400 CÁNH LƯỚI

1,350,000₫

TỦ RACK 10U D600, CÁNH TRƯỚC MICA

1,950,000₫

TỦ C-RACK 10U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI

1,950,000₫

TỦ RACK 10U D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU ĐEN

1,950,000₫

TỦ RACK 10U D600 TREO TƯỜNG CÁNH MICA, MÀU ĐEN

1,950,000₫

TỦ RACK 10U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA-MÀU TRẮNG

1,950,000₫

TỦ RACK 10U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH CỬA MICA – MÀU TRẮNG

1,950,000₫

TỦ RACK 10U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU TRẮNG

1,950,000₫

TỦ RACK 10U-D400 (TREO TƯỜNG) CÁNH MICA – MÀU TRẮNG

1,650,000₫

TỦ RACK 10U-D400 (TREO TƯỜNG) CÁNH MICA – MÀU ĐEN

1,650,000₫

TỦ RACK 10U-D400 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU ĐEN

1,650,000₫

TỦ RACK 10U-D400 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU TRẮNG

1,650,000₫

TỦ RACK 12U D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU TRẮNG

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH MICA – MÀU ĐEN

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA-MÀU TRẮNG

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU ĐEN

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH MICA – MÀU TRẮNG

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA – MÀU ĐEN

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TREO TƯỜNG) CÁNH LƯỚI – MÀU TRẮNG

2,399,000₫

TỦ RACK 12U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU ĐEN

2,399,000₫

TỦ RACK 15U D400 CỬA LƯỚI (TỰ ĐỨNG)

2,199,000₫

TỦ RACK 15U-D400 (TREO TƯỜNG) – CÁNH MICA – MÀU ĐEN

2,199,000₫

TỦ RACK 15U-D400 (TREO TƯỜNG ) – CÁNH LƯỚI – MÀU TRẮNG

2,199,000₫

TỦ RACK 15U-D400 (TREO TƯỜNG) – CÁNH MICA – MÀU TRẮNG

2,199,000₫

TỦ RACK 15U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU ĐEN

3,000,000₫

TỦ RACK 15U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA – MÀU ĐEN

3,000,000₫

TỦ RACK 15U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU TRẮNG

3,000,000₫

TỦ RACK 15U-D600 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA-MÀU TRẮNG

3,000,000₫

TỦ RACK 15U-D800 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC MICA-MÀU TRẮNG

4,000,000₫

TỦ RACK 15U-D800 (TỰ ĐỨNG) CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU TRẮNG

4,000,000₫

TỦ RACK 15U-D800 (TỰ ĐỨNG) – CÁNH TRƯỚC LƯỚI – MÀU ĐEN

4,000,000₫

TỦ RACK 15U-D800 (TỰ ĐỨNG) – CÁNH TRƯỚC MICA – MÀU ĐEN

4,000,000₫

TỦ RACK 20U D400 MÀU ĐEN – CÁNH CỬA LƯỚI

Liên hệ

TỦ RACK 20U-D600 – CÁNH CỬA MICA – MÀU ĐEN

3,700,000₫

TỦ RACK 20U-D600 – CÁNH CỬA MICA – MÀU TRẮNG

3,700,000₫

TỦ RACK 20U-D600 MÀU ĐEN – CÁNH CỬA LƯỚI

3,700,000₫

TỦ RACK 20U-D600 – CÁNH CỬA LƯỚI- MÀU TRẮNG

3,700,000₫

TỦ RACK 20U- D800 – CÁNH CỬA MICA – MÀU TRẮNG

4,444,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn