DANH MỤC SẢN PHẨM

Switch Cisco 9200 Series

C9200-24P-A-RF: Catalyst 9200-24P Switch

28,336,000₫

C9200-24P-A: Catalyst 9200-24P Switch

11,373,500₫

C9200-24P-E: Catalyst 9200-24P Switch

12,397,000₫

C9200-24PB-A: Catalyst 9200-24P Switch

46,460,000₫

C9200-24PXG-A: Catalyst 9200-24P Switch

20,168,700₫

C9200-24PXG-E: Catalyst 9200-24P Switch

54,510,000₫

C9200-24T-A: Catalyst 9200-24T Switch

8,786,000₫

C9200-24T-E-RF: Catalyst 9200-24T Switch

22,816,000₫

C9200-24T-E: Catalyst 9200-24T Switch

10,614,500₫

C9200-48P-A: Catalyst 9200-48P Switch

21,033,500₫

C9200-48P-E-RF: Catalyst 9200-48P Switch

59,524,000₫

C9200-48P-E: Catalyst 9200-48P Switch

24,644,500₫

C9200-48PB-A: Catalyst 9200-48P Switch

107,755,000₫

C9200-48PXG-A: Catalyst 9200-48P Switch

96,370,000₫

C9200-48PXG-E: Catalyst 9200-48P Switch

96,370,000₫

C9200-48PXG-E: Catalyst 9200-48PXG Switch

96,370,000₫

C9200-48T-A: Catalyst 9200-48T Switch

14,145,000₫

C9200-48T-E-RF: Catalyst 9200-48T Switch

38,824,000₫

C9200-48T-E: Catalyst 9200-48T Switch

17,767,500₫

C9200L-24P-4G-A-RF: Catalyst 9200L-24P-4G Switch

25,254,000₫

C9200L-24P-4G-A: Catalyst 9200L-24P-4G Switch

8,947,000₫

C9200L-24P-4G-E-RF: Catalyst 9200L-24P-4G Switch

50,508,000₫

C9200L-24P-4G-E: Catalyst 9200L-24P-4G Switch

9,476,000₫

C9200L-24P-4X-A: Catalyst 9200L-24P-4X Switch

15,099,500₫

C9200L-24P-4X-E-RF: Catalyst 9200L-24P-4X Switch

38,778,000₫

C9200L-24P-4X-E: Catalyst 9200L-24P-4X Switch

16,514,000₫

C9200L-24T-4X-A-RF: Catalyst 9200L-24T-4X Switch

31,050,000₫

C9200L-48P-4G-A-RF: Catalyst 9200L-48P-4X Switch

53,406,000₫

C9200L-48P-4G-A: Catalyst 9200L-48P-4G Switch

21,562,500₫

C9200L-48P-4G-E-RF: Catalyst 9200L-48P-4X Switch

53,406,000₫

C9200L-48P-4G-E: Catalyst 9200L-48P-4X Switch

18,641,500₫

C9200L-48PXG-2Y-A: Catalyst 9200L-48PXG-2Y Switch

46,507,150₫

C9200L-48PXG-2Y-E: Catalyst 9200L-48PXG-2Y Switch

46,507,150₫

C9200L-48PXG-4X-A: Catalyst 9200L-48PXG-4X Switch

44,166,900₫

C9200L-48PXG-4X-E: Catalyst 9200L-48PXG-4X Switch

44,166,900₫

C9200L-48T-4G-A-RF: Catalyst 9200L-48T-4G Switch

11,005,500₫

C9200L-48T-4G-A: Catalyst 9200L-48T-4G Switch

13,225,000₫

C9200L-48T-4X-A: Catalyst 9200L-48T-4X Switch

14,064,500₫

C9200L-48T-4X-E-RF: Catalyst 9200L-48T-4X Switch

43,746,000₫

C9200L-48T-4X-E: Catalyst 9200L-48T-4X Switch

17,441,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn