DANH MỤC SẢN PHẨM

UNIFI WIFI

Bộ mở rộng sóng Wifi Ubiquiti AmpliFi Teleport wireless router

Liên hệ

Bộ Phát Unifi Wifi 6 Pro U6-PRO Trong Nhà Hai Băng Tần 4x4 MU-MIMO

Liên hệ

Bộ thu phát wifi Unifi UAP-BeaconHD 802.11ac wave 2 gắn ổ điện tường.

Liên hệ

UAP-AC-HD Ubiquiti UniFi 802.11ac Wave 2 Enterprise WiFi Access Point

Liên hệ

UAP-AC-IW Ubiquiti Unifi In-Wall Dual Band 802.11ac Access Point

Liên hệ

UAP-AC-IW-PRO Ubiquiti Unifi In-Wall Dual Band 802.11ac Access Point

Liên hệ

UAP-AC-LITE Ubiquiti Unifi Indoor Dual Band 802.11ac Access Point

Liên hệ

UAP-AC-LR Ubiquiti Unifi Indoor Dual Band 802.11ac Access Point

Liên hệ

UAP-AC-M Ubiquiti Unifi Indoor/Outdoor 802.11AC with Plug & Play Mesh Access Point

Liên hệ

UAP-AC-M-PRO Ubiquiti Unifi Indoor 802.11AC with Plug & Play Mesh Access Point

Liên hệ
Hết hàng

UAP-AC-PRO Unifi AC Pro Indoor/Outdoor Dual Band 802.11ac Access Point

Liên hệ

UAP-AC-SHD Ubiquiti UniFi 802.11ac Wave 2 Access Point with Dedicated Security Radio

Liên hệ

UAP-FlexHD Unifi 802.11ac Wave 2 Enterprise Wi-Fi Access Point

Liên hệ

UAP-IW-HD Ubiquiti Unifi In-Wall 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point

Liên hệ

UAP-IW-HD Ubiquiti Unifi In-Wall 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point

Liên hệ

UAP-nanoHD Ubiquiti Unifi Indoor Dual Band 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

UAP‑XG Ubiquiti Unifi XG AP Indoor 802.11ac Wave2 Quad-Radio WiFi AP

Liên hệ

UniFi 6 Lite AP Bộ phát sóng không dây Unifi Wi-fi 6 Lite (U6-Lite) Access Point.

Liên hệ

UniFi 6 LR AP Bộ phát Wifi UniFi 6 Long-Range Access Point

Liên hệ

UWB-XG Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

UWB-XG-BK Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

Wi-Fi Whole-Home AmpliFi Instant

Liên hệ

Wifi Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router

Liên hệ

Wifi Ubiquiti AmpliFi MeshPoint HD

Liên hệ

XR-2436 Riverbed Xirrus Indoor 3x3 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-630 Riverbed Xirrus Indoor 3x3 MIMO 802.11ac Access Point

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn