DANH MỤC SẢN PHẨM

KHUẾCH ĐẠI - AMPLIFIER

Khuếch đại Alantek 308-4086H1-B300

3,200,000₫

Khuếch đại Alantek 308-IA3086-3000

2,600,000₫

Khuếch đại cao tần Eight - LA

180,000₫

Khuếch đại cao tần Infosat INF AH55B

1,200,000₫

Khuếch đại đường dây Infosat LIN-01

200,000₫

Khuếch đại đường dây Norsat LA 30

9,500,000₫

Khuếch đại Eight DA-86228NR

1,550,000₫

Khuếch đại Eight-AMP86234AITR

Liên hệ

Khuếch đại Eight-AMP86234AITRM

3,000,000₫

Khuếch đại Fracarro AMP9762

4,200,000₫

Khuếch đại Infosat 750N

2,500,000₫

Khuếch đại Infosat LAT8602/8220

1,500,000₫

Khuếch đại Pacific PDA8620

420,000₫

Khuếch đại Pacific PDA8640

1,050,000₫

Khuếch đại Seebest 7530MZ1

620,000₫

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-02

150,000₫

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-03

200,000₫

Khuếch đại trục Eight TA860

6,200,000₫

Khuếch đại trục Infosat LAT-860i

1,500,000₫

Khuếch đại trục Infosat LAT-860T

1,500,000₫

Khuếch đại Winersat WCA-40VNRA

2,700,000₫

Khuếch đại Winersat WCA-5086

1,750,000₫

Khuếch đại Winersat WIA-860

1,100,000₫

Khuếch đại Winersat WIA-860i

1,500,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn