DANH MỤC SẢN PHẨM

Tổng đài Panasonic

Card Disa 4 kênh KX-TDA0191
-8%

Card Disa 4 kênh KX-TDA0191

6,400,000₫ 6,900,000₫
-8%
Card hiển thị số  KX-TE82493
-46%

Card hiển thị số KX-TE82493

1,300,000₫ 2,400,000₫
-46%
Card KX-TDA0192 2 kênh Disa-Voicemail
-9%

Card KX-TDA0192 2 kênh Disa-Voicemail

4,500,000₫ 4,900,000₫
-9%
Card KX-TDA0194 4 kênh Disa-Voicemail
-11%

Card KX-TDA0194 4 kênh Disa-Voicemail

11,200,000₫ 12,500,000₫
-11%
Card KX-TE82480 2 trung kế 8 thuê bao
-48%

Card KX-TE82480 2 trung kế 8 thuê bao

2,850,000₫ 5,400,000₫
-48%
Card KX-TE82483 3 trung kế 8 thuê bao
-49%

Card KX-TE82483 3 trung kế 8 thuê bao

3,200,000₫ 6,200,000₫
-49%
Card mở rộng 8 thuê bao KX-TE82474
-48%

Card mở rộng 8 thuê bao KX-TE82474

2,800,000₫ 5,350,000₫
-48%
Card Option cho tổng đài TDA
-6%

Card Option cho tổng đài TDA

3,150,000₫ 3,350,000₫
-6%
Card quản lý và lập trình từ xa KX-TDA0196XJ
-14%

Card quản lý và lập trình từ xa KX-TDA0196XJ

3,440,000₫ 3,970,000₫
-14%
Card thuê bao IP 16 kênh KX-TDA0470
-5%

Card thuê bao IP 16 kênh KX-TDA0470

45,900,000₫ 48,250,000₫
-5%
Card trả lời tự động KX-TE82491
-48%

Card trả lời tự động KX-TE82491

2,200,000₫ 4,200,000₫
-48%
Card trung kế BRI 4 cổng KX-TDA0284
-8%

Card trung kế BRI 4 cổng KX-TDA0284

7,900,000₫ 8,550,000₫
-8%
Card trung kế E-M 8 kênh KX-TDA0184
-7%

Card trung kế E-M 8 kênh KX-TDA0184

14,950,000₫ 15,990,000₫
-7%
Card trung kế E1 KX-TDA0188
-4%

Card trung kế E1 KX-TDA0188

20,440,000₫ 21,250,000₫
-4%
Card trung kế IP 16 kênh KX-TDA0490
-5%

Card trung kế IP 16 kênh KX-TDA0490

45,200,000₫ 47,350,000₫
-5%
Card trung kế IP 4 kênh KX-TDA0484XJ
-6%

Card trung kế IP 4 kênh KX-TDA0484XJ

30,165,000₫ 31,870,000₫
-6%
Card trung kế PRI KX-TDA0290CJ
-7%

Card trung kế PRI KX-TDA0290CJ

17,300,000₫ 18,500,000₫
-7%
Khung chính tổng đài TDA 100D
-8%

Khung chính tổng đài TDA 100D

18,500,000₫ 19,999,000₫
-8%
Khung chính tổng đài TDA 600
-5%

Khung chính tổng đài TDA 600

43,700,000₫ 45,700,000₫
-5%

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 16 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 24 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 32 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 40 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 48 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 56 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 12 vào 64 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 18 vào 40 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 18 vào 48 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 18 vào 56 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 18 vào 64 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 24 vào 40 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 24 vào 48 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 24 vào 56 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 24 vào 64 ra

Liên hệ
Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 16 ra
-7%

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 16 ra

10,700,000₫ 11,500,000₫
-7%

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 24 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 32 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 40 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 48 ra

Liên hệ

Tổng đài IP KX-NS300 6 vào 56 ra

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn