DANH MỤC SẢN PHẨM

Tổng đài IP Grandstream

GXE5024: Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP

9,800,000₫

GXE5028-8-26-76: Tổng đài IP 8 vào 26 máy lẻ analog 76 máy lẻ IP

Liên hệ

GXE5028-8-34-68: Tổng đài IP 8 vào 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP

Liên hệ

GXE5028-8-42-60: Tổng đài IP 8 vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ IP

Liên hệ

GXE5028-8-50-52: Tổng đài VoIP 8 vào 50 máy lẻ analog 52 máy lẻ IP

Liên hệ

GXE5028-8-58-44: Tổng đài IP 8 vào 58 máy lẻ analog 44 máy lẻ VoIP

Liên hệ

GXE5028-8-74-28: Tổng đài IP 8 vào 74 máy lẻ analog 28 máy lẻ VoIP

Liên hệ

GXE5028: Tổng đài điện thoại IP Grandstream 8 vào 100 máy lẻ IP

13,900,000₫

Tổng đài chạy backup tự động HA100

17,500,000₫

Tổng đài Grandstream UCM6304A – 1.000 máy lẻ và 150 cuộc gọi đồng thời

28,770,000₫

Tổng đài Grandstream UCM6308A – 1.500 máy lẻ và 200 cuộc gọi đồng thời

41,770,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6102 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

6,800,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6104 – 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

12,800,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6108 – 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

18,900,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6116 – 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

24,600,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

9,800,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 – 4 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

12,800,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 – 8 đường bưu điện – 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

17,800,000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6408 – 8 đường bưu điện – 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

Liên hệ

Tổng đài IP UCM6300A – 250 máy lẻ và 50 cuộc gọi đồng thời

7,100,000₫

Tổng đài IP UCM6301 – 500 máy lẻ và 75 cuộc gọi đồng thời

8,900,000₫

Tổng đài IP UCM6302 – 1000 máy lẻ và 150 cuộc gọi đồng thời

17,800,000₫

Tổng đài IP UCM6302A – 500 máy lẻ và 75 cuộc gọi đồng thời

13,990,000₫

Tổng đài IP UCM6304 – 2000 máy lẻ và 300 cuộc gọi đồng thời

Liên hệ

Tổng đài IP UCM6308 – 3000 máy lẻ và 450 cuộc gọi đồng thời

Liên hệ

Tổng đài IP UCM6510 – 2 Cổng FXO – 2 Cổng FXS – 1E1 – 2000 IP sip license – 200 cuộc gọi đồng thời

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn