DANH MỤC SẢN PHẨM

Switch Cisco Business 250 Series Smart

Switch Cisco CBS250 48P 4X EU: 48-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 370W, 4 Port 10 Gigabit SFP+

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-48T-4X-EU: 48-Port 10/100/1000 Mbps, 4 Port Gigabit SFP+ uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24FP-4X-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 370W, 4 Port 10 Gigabit SFP+

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24P-4X-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 195W, 4 Port 10 Gigabit SFP+

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24T-4X-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps, 4 Port 10 Gigabit SFP+ uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-48P-4G-EU: 48-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 370W, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-48PP-4G-EU: 48-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 195W, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-48T-4G-EU: 48-Port 10/100/1000 Mbps, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24FP-4G-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 370W, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 195W, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24PP-4G-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 100W, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-24T-4G-EU: 24-Port 10/100/1000 Mbps, 4 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-16P-2G-EU: 16-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 120W, 2 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-16T-2G-EU: 16-Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Gigabit SFP uplink

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-8FP-E-2G-EU: 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 120W + 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-8P-E-2G-EU: 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 67W + 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-8PP-E-2G-EU: 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 45W + 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-8T-E-2G-EU: 8-Port 10/100/1000 Mbps, 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ

Switch Cisco CBS250-8PP-D-EU: 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE+ 45W

Liên hệ

Switch Cisco CBS250 8T D EU: 8 Port 10/100/1000 Mbps

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn