DANH MỤC SẢN PHẨM

XIRRUS WIFI

ANT-DIR15-2x2-2.4G-01 Xirrus 15° 2x2 Panel Antenna for 2.4 GHz band

Liên hệ

ANT-DIR15-2X2-5.0G-01 Xirrus 15° 2x2 Panel Antenna for 5 GHz band

Liên hệ

ANT-DIR30-2X2-01 Xirrus 30° Dual Band 2x2 Panel Antenna

Liên hệ

ANT-DIR60-2x2-01 Xirrus 60° Dual Band 2x2 Panel Antenna

Liên hệ

ANT-DIR90-2X2-01 Xirrus 90° Dual Band 2x2 Panel Antenna

Liên hệ

ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA Xirrus 30° Dual Band 4x4 Antenna

Liên hệ

ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA Xirrus 60° Dual Band 4x4 Antenna

Liên hệ

ANT-OMNI-1x1-03 Xirrus 360° Dual Band Omni Directional 1x1 Antenna

Liên hệ

ANT-OMNI-1x1-04 Xirrus 360° Dual Band Omni Directional 1x1 Stub Antenna

Liên hệ

ANT-OMNI-2x2-03 Xirrus 360° Dual Band 2x2 Omni Directional Antenna

Liên hệ

X2-120 Riverbed Xirrus Indoor 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XA4-240 Riverbed Xirrus High Density External Antenna 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

XD2-230 Riverbed Xirrus Indoor 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

XD2-240 Riverbed Xirrus Indoor 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

XD4-130 Riverbed Xirrus Indoor 802.11ac Wave 1 Access Point

Liên hệ

XD4-240 Riverbed Xirrus Indoor 802.11ac Wave 2 Access Point

Liên hệ

XH2-120 Riverbed Xirrus Outdoor 2x2 MIMO 802.11ac Access Point

Liên hệ

XP1-MSI-20 Xirrus 1 Port PoE 20W Power Injector

Liên hệ

XP1-MSI-30 Xirrus 1 Port PoE+ 30W Power Injector

Liên hệ

XP1-MSI-75 Xirrus 1 Port PoE 75W Power Injector

Liên hệ

XP1-MSI-75M Xirrus 1 Port PoE 75W Power Injector with SNMP and web management

Liên hệ

XR-2226 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-2236 Riverbed Xirrus Indoor 3x3 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-2426 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-2436-WAVE2 Riverbed Xirrus Indoor 4x4 MIMO 802.11ac Wave 2 Wireless Access Point

Liên hệ

XR-320 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Access Point

Liên hệ

XR-4420 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4426 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4430 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4436 Riverbed Xirrus Indoor 3x3 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4820 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4826 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4830 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4836 Riverbed Xirrus Indoor 3x3 MIMO 802.11ac Wireless Access Point

Liên hệ

XR-4836-WAVE2 Riverbed Xirrus Indoor 4x4 MIMO 802.11ac Wave 2 Wireless Access Point

Liên hệ

XR-520 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11n Access Point

Liên hệ

XR-520H Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11n external antennas Access Point

Liên hệ

XR-620 Riverbed Xirrus Indoor 2x2 MIMO 802.11ac Access Point

Liên hệ

XR-6820 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

XR-6820 Riverbed Xirrus Indoor Dual Band 802.11n Wireless Access Point

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn