DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐIỀU CHẾ - MODULATOR

Điều chế Eight MOD 47862 DSB

1,500,000₫

Điều chế Infosat MOD-01

1,050,000₫

Điều chế Infosat SAM-860

3,800,000₫

Điều chế Infosat SFM-550

2,200,000₫

Điều chế Infosat STM-860A

6,500,000₫

Điều chế tín hiệu AV-RF Winersat WR-488

4,200,000₫

Điều chế Winersat 520W

2,200,000₫

Điều chế Winersat WAM 520

11,500,000₫

Điều chế Winersat WAM 860SL

2,500,000₫

Điều chế Winersat WAM 880SL

2,750,000₫

Điều chế Winersat WIM-320

890,000₫

Điều chế Winersat WR588/688

3,750,000₫

Điều chế Winersat WR588L/688L

4,200,000₫

Điều chế Winersat WSM -360SL

2,460,000₫

Điều chế Winersat WSM 360i

1,600,000₫

Điều chế Winersat WSM 900

3,500,000₫

Điều chế Winersat WSM-380SL

2,400,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn