DANH MỤC SẢN PHẨM

PowerEdge R500 series

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5506 SAS

120,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5506 SATA

Liên hệ

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5507 SAS

120,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5507 SATA

20,158,100₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5620 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5630 SAS

3,105,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5630 SATA

200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5640 SAS

1,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5640 SATA

25,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5650 SAS

100,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5660 SAS

10,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5660 SATA

200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5670 SAS

12,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5670 SATA

100,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5680 SAS

2,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5680 SATA

2,000,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn