DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện Santak

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C10K

70,180,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C10KE

62,990,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C1KE

7,220,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C1KR Rackmount

6,850,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C2KE

14,150,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C2KR Rackmount

15,990,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C3KE

20,320,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C3KR Rackmount

25,500,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C6K

44,770,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C6KE

42,350,000₫

Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C6KR Rackmount

45,770,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn