DANH MỤC SẢN PHẨM

Cambium WIFI

Ăn ten Cambium N000900L030A ePMP External GPS Antenna

Liên hệ

Cambium C000900D022A Sector Antenna, Spare Mounting Kit

Liên hệ

Cambium C024900D004A 2.4 GHz Sector 90/120 Antenna

Liên hệ

Cambium C050055H010A Integrated 5 GHz (ROW) with US Line Cord

Liên hệ

Cambium C050055H014A Connectorized including 4.9 GHz no Line Cord

Liên hệ

Cambium C050055H017A Connectorized 4.9 GHz, (ROW), US Line Cord

Liên hệ

Cambium C050055H018A Connectorized including 4.9 GHz EU Cord

Liên hệ

Cambium C050055H019A Integrated including 4.9 GHz US Line Cord

Liên hệ

Cambium C050055H020A Integrated 4.9 GHz (ROW) with EU Line Cord

Liên hệ

Cambium C050900C071A ePMP 5 GHz Integrated Radio (ROW) (no cord)

Liên hệ

Cambium C050900C171A ePMP 5 GHz Integrated Radio (ROW) (US cord)

Liên hệ

Cambium C050900C271A ePMP 5 GHz Integrated Radio (ROW) (EU cord)

Liên hệ

Cambium C050900D020A 5 GHz Beam Forming Antenna

Liên hệ

Cambium C050900S200A GPS Sync AP License Key

Liên hệ

Cambium C050910M071A 5 GHz SM Bulk Packaging (ROW) (no cord)

Liên hệ

Cambium C060900C271A ePMP 6.4 GHz Integrated Radio (ROW) (EU cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 2.4 GHz C024900C161A High Gain Radio (US cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 2.4 GHz C024900C261A High Gain Radio (EU cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 5 GHz C050900C161A High Gain Radio (ROW) (US cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 5 GHz C050900C261A High Gain Radio (ROW) (US cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 5 GHz C050900M191A SM Bulk Packaging (ROW) (US cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 5 GHz C050900M291A SM Bulk Packaging (ROW) (EU cord)

Liên hệ

Cambium ePMP 5 GHz C050910C001A High Gain Radio (ROW) (no cord)

Liên hệ

Cambium ePMP C050900A031A: 5 GHz AP with Intelligent Filtering

Liên hệ

Cambium ePMP C050900C281A 5 GHz Subscriber Module (RoW) (EU Cord)

Liên hệ

Cambium ePMP C050900L131A 5 GHz AP Lite Intelligent Filtering

Liên hệ

Cambium ePMP C050910M001A 5 GHz 4-Pack packaging, (ROW) (no cord)

Liên hệ

Cambium ePMP C050910M001A 5 GHz 4-Pack packaging, (ROW) (no cord)

Liên hệ

Cambium ePMP Force 190 5 GHz 10/100 BaseT, 2x2 MIMO/OFDM, IP55

Liên hệ

Cambium ePMP Force 200 5 GHz, 200 Mbps, 1x GbE, 2x2 MIMO/OFDM

Liên hệ

Cambium EPMP Force 300-13 5 Ghz, 13 dBi, AC wave 2, 600 Mbps

Liên hệ

Cambium ePMP Force 300-13L 5 Ghz, 400 Mbps, 13 dBi, 2x2 MIMO

Liên hệ

Cambium ePMP™ Force 180 Integrated Radio 5 GHz, 16 dBi, 1x GbE

Liên hệ

Cambium EW-E1EP20AP-WW ePMP 3000 / 2000 AP Extended Warranty, 1 Year.

Liên hệ

Cambium EW-E1EPF200-WW ePMP Force 200 Extended Warranty, 1 Addl Year

Liên hệ

Cambium EW-E1EPF300-WW ePMP Force 300 Extended Warranty, 1 Year

Liên hệ

Cambium EW-E2EP20AP-WW ePMP 3000 / 2000 AP Extended Warranty, 2 Years

Liên hệ

Cambium EW-E2EPF200-WW ePMP Force 200 Extended Warranty, 2 Years

Liên hệ

Cambium EW-E2EPF300-WW ePMP Force 300 Extended Warranty, 2 Year

Liên hệ

Cambium N000000L142A PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn