DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR250

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03CSG

21,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03DSG

51,650,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03ESG

26,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03GSG

58,533,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03GSG

58,533,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03HSG

52,350,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03MSG

20,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03NSG

60,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03PSG

12,000,100₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03SSG

25,565,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03TSG

32,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03USG

30,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A03VSG

34,455,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A042SG

44,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A043SG

25,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A044SG

9,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A045SG

35,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04SSG

56,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04SSG

56,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04TSG

61,656,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04TSG

61,656,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04VSG

51,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A04ZSG

31,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A052SG

57,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A058SG

29,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A05GSG

49,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A05GSG

49,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A05TSG

69,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A067SG

59,559,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 7Y51A067SG

59,559,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR250 E-2136: 7Y51A03QSG

56,400,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn