DANH MỤC SẢN PHẨM

PowerEdge R700 series

Máy chủ server Dell PowerEdge R730 6C 2xE5-2609v3

107,980,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R730 8C 2xE5-2609v3

137,280,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720 4C E5-2609v2-Hot-plug 3.5'

64,150,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720 6C E5-2620v2-16GB RAM

74,650,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720 6C E5-2620v2-Hot-plug 2.5'

78,450,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720 6C E5-2620v2-Hot-plug 3.5'

68,350,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720XD 6C 2xE5-2620v2-Hot-plug 2.5'

109,650,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R720XD 6C 2xE5-2620v2-Hot-plug 3.5'

79,870,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R740

4,500,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn