DANH MỤC SẢN PHẨM

ProLiant Micro Servers

3204 1P 16GB-R 4LFF 4TB 550W PS Server

26,219,770₫

3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server

27,599,770₫

3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server

17,686,770₫

3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server

24,448,770₫

3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server

29,887,200₫

3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server

12,000,000₫

4108 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server

43,404,265₫

4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server

41,468,770₫

4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server

43,607,770₫

4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server

30,549,765₫

4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server

5,000,000₫

E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server

18,282,765₫

E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF-NHP 1TB 350W PS Server

23,382,265₫

E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server

25,345,770₫

E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server

15,133,765₫

E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server

19,175,765₫

Server HP ML110 Gen9 Intel Xeon E5-1620v3 4GB

25,950,000₫

Server HP ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 4GB

19,890,000₫

Server HP ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 8GB

33,600,000₫

Server HP ML150 Gen6 Xeon QC 2Ghz 2GB

30,150,000₫

Server HP ML310E Gen8 E3-1220V2 BASE

25,320,000₫

Server HP ML310e Gen8 Intel Pentium G2020 2GB

11,400,000₫

Server HP ML310e Gen8 Intel Xeon E3-1220V3 4GB

17,880,000₫

Server HP ML310e Gen8 Intel Xeon E3-1220V3 4GB

17,880,000₫

Server HP ML310e Gen8 Intel Xeon E3-1240V2 4GB SATA

24,930,000₫

Server HP ML310e Gen8 v2 Intel Core i3-4150 4GB

14,610,000₫

Server HP ML310e Gen8v2 Intel Core i3-4130 4GB

13,230,000₫

Server HP ML350 G6 E5606 2.13GHZ 4-CORE 1P

39,990,000₫

Server HP ML350 Gen6 T06 E5620 SP7632 TV

44,580,000₫

Server HP ML350p T08 E5-2609 LFF Entry

45,270,000₫

Server HP Proliant ML350 GEN8 1XXE E5262

54,600,000₫

Server HP Proliant ML350 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 8GB

53,430,000₫

Server HP Proliant ML350 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 6-core

53,370,000₫

Server HP Proliant ML350e Gen8 E5-2403 1P SP7739TV

23,010,000₫

Server HP Proliant ML350e Gen8 Intel Xeon E5-2403 2GB

21,900,000₫

Server HP Proliant ML350e Gen8 Intel Xeon E5-2420 4GB NO HDD

56,190,000₫

Server HP Proliant ML350e Gen8 v2 Intel Xeon E5-2407v2 4GB

21,600,000₫

Server HP Proliant ML350p Gen8 Intel Xeon E5-2620v2 8GB

39,210,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn