DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR670

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A00PSG

81,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A00QSG

2,000,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A00TSG

180,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A00ZSG

1,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A011SG

200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A019SG

9,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A01ASG

800,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A01ESG

100,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A01GSG

Liên hệ

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A01HSG

300,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR670 7Y37A01PSG

8,000,100₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn