DANH MỤC SẢN PHẨM

ProLiant DL Servers

3204 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W RPS Server

15,888,902₫

4110 1P 16GB-R S100i 8LFF 1x500W PS Server

29,320,120₫

4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server

32,023,500₫

4208 1P 16GB-R P408i-a 12LFF 500W PS Server

50,564,125₫

4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W RPS Server

18,880,956₫

5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server

91,213,584₫

5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server

112,258,900₫

6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server

140,015,650₫

6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server

140,015,650₫

6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Base Server

193,591,000₫

6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server

99,650,120₫

6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server

99,650,120₫

6254 4P 256GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server

18,022,000₫

7232P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server

23,012,000₫

7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server

52,253,589₫

7251 1P 32GB-R P816i-a 12LFF SATA 800W PS Base Server

24,654,482₫

7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server

60,215,652₫

7252 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server

14,859,561₫

7262 1P 16GB-R 12LFF 800W RPS Server

18,298,852₫

7262 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server

21,236,962₫

7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server

25,428,000₫

7262 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server

12,289,650₫

7282 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server

12,245,200₫

7282 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server

80,426,251₫

7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server

58,252,399₫

7302 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server

11,369,548₫

7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server

13,532,990₫

7401 1P 32GB-R P408i-a 24SFF SAS 800W PS Base Server

36,487,512₫

7402P 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server

19,450,000₫

7451 2P 64GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server

48,518,422₫

7451 2P 64GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server

488,842,229₫

7452 1P 16GB-R 24SFF 800W RPS Server

9,982,111₫

7551 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Base Server

12,102,581₫

8268 4P 512GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W RPS Server

201,251,000₫

E-2224 1P 16GB-U S100i 2LFF 290W PS Server

16,652,000₫

E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server

22,256,870₫

E-2224 1P 8GB-U S100i 2LFF-NHP 290W PS Server

11,688,600₫

E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server

23,666,770₫

E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server

23,666,770₫

G5420 1P 8GB-U S100i 2LFF-NHP 290W PS Server

11,689,370₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn