DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐẦU GIẢI MÃ - RECEIVER

Bộ giải mã kỹ thuật số VTC HD 07

Liên hệ

Đầu giải mã CTH

2,000,000₫

Đầu giải mã Dish HD

3,500,000₫

Đầu giải mã DTV HD

1,800,000₫

Đầu giải mã DTV KE10

1,200,000₫

Đầu giải mã Humax IR H100S

2,300,000₫

Đầu giải mã Infosat HD1.1

1,500,000₫

Đầu giải mã Infosat Zimple Box 3

820,000₫

Đầu giải mã K+ HD Samsung SMT S5060

1,600,000₫

Đầu giải mã K+ SD Opentel ODS 1400NA

890,000₫

Đầu giải mã K+ SD SmarDTV

890,000₫

Đầu giải mã Pacific DSR 2882S

1,500,000₫

Đầu giải mã PSI

1,200,000₫

Đầu giải mã Skynindo HD600

1,800,000₫

Đầu giải mã True Vision HD Humax H200S

3,800,000₫

Đầu giải mã True Vision HD S1000

2,800,000₫

Đầu giải mã Winbox IP2000

1,900,000₫

Đầu giải mã Winersat S2 Super

2,600,000₫

Đầu kỹ thuật số VTC HD 05

1,390,000₫

Đầu kỹ thuật số VTC HD 05i

1,290,000₫

Giắc F5-RG6 loại ép ngang

3,000₫

Giắc nối F-F

3,000₫

Jack BNC Camera Dạng Nén Dọc

12,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn