DANH MỤC SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - MULTISWITCH

Chuyển mạch Anten-Cáp

90,000₫

DiSEqC Switch 4x1 Seebest

70,000₫

DiSEqC Switch 8x1 Gecen

200,000₫

Multiswitch Gecen MS-2201

170,000₫

Multiswitch Gecen MS-2401

250,000₫

Multiswitch Gecen MS-2601

350,000₫

Multiswitch Gecen MS-2801

430,000₫

Multiswitch Gecen MS-4401

680,000₫

Multiswitch Infosat INF-2x16

1,980,000₫

Multiswitch Infosat INF-2x24

1,700,000₫

Multiswitch Infosat INF-4401

700,000₫

Multiswitch Infosat INF-4801

860,000₫

Multiswitch Infosat INF-MS26

420,000₫

Multiswitch Infosat INF-MS28

360,000₫

Multiswitch Infosat MS-24

230,000₫

Multiswitch Infosat Series 3 inputs

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn