DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR530

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A02JSG

2,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A06ZSG

89,999,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A073SG

1,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07BSG

52,210,321₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07DSG

250,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07ESG

65,768,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07PSG

32,320,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07TSG

79,750,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07VSG

5,250,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A07ZSG

10,110,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A081SG

9,889,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A083SG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A086SG

1,510,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A08BSG

57,750,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A08LSG

5,250,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A08RSG

87,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A08ZSG

20,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A091SG

61,350,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A093SG

59,599,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A097SG

63,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR530 7X08A09FSG

85,250,100₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn