DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR550

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A006SG

139,225,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A008SG

126,410,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00BSG

144,450,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00GSG

114,927,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00KSG

113,193,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00RSG

99,150,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00SSG

103,770,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00VSG

160,800,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A00XSG

186,830,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A017SG

179,770,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A01ASG

199,610,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A01ASG

199,610,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A01ESG

163,865,000₫

Lenovo server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A01XSG

240,813,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A04TSG

165,130,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08DSG

75,110,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08FSG

75,350,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08HSG

70,750,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08JSG

81,560,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08NSG

70,950,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 1: 7X04A08RSG

81,360,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A094SG

101,365,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A097SG

131,660,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A098SG

85,880,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09BSG

116,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09CSG

116,715,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09DSG

85,675,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09FSG

116,189,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09KSG

87,850,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09LSG

87,650,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09NSG

73,156,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09QSG

75,670,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09RSG

115,980,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09USG

65,750,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09WSG

131,870,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09XSG

62,540,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A09YSG

101,150,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A0A3SG

132,650,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A0A6SG

75,460,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2: 7X04A0A8SG

76,360,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn