DANH MỤC SẢN PHẨM

ThinkSystem SR590

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X02A08CSG

18,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A056SG

25,200,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A05BSG

60,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A05NSG

3,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A05QSG

800,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A05SSG

600,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A05WSG

20,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A062SG

500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A065SG

1,000,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A06LSG

100,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A06LSG

2,500,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A06USG

250,000₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A073SG

999,899₫

Lenovo Server ThinkSystem SR590 7X99A076SG

450,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn