DANH MỤC SẢN PHẨM

Firewall

ASA-IC-6GE-CU-A Cisco ASA 5512-X/5515-X Interface Card 6-port 10/100/1000, RJ-45

Liên hệ

ASA-IC-6GE-CU-A= - ASA 5512-X/5515-X Intf. Card 6-port 10/100/1000,RJ-45(Spare)

Liên hệ

ASA-IC-6GE-CU-A= - ASA 5512-X/5515-X Intf. Card 6-port 10/100/1000,RJ-45(Spare)

Liên hệ

ASA-IC-6GE-CU-B= Cisco ASA 5525-X Interface Card 6-port 10/100/1000, RJ-45 (Spare)

Liên hệ

ASA-IC-6GE-CU-C Cisco ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6 Port Data

Liên hệ

ASA-IC-6GE-CU-C= Cisco ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6 Port Data (Spare)

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-A Cisco ASA 5512-X/5515-X 6 Port GE SFP Interface Card

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-A= Cisco ASA 5512-X/5515-X 6 Port GE SFP Interface Card Spare

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-B Cisco ASA 5525-X 6 Port GE SFP Interface Card

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-B= Cisco ASA 5525-X 6 Port GE SFP Interface Card Spare

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-C Cisco ASA 5545-X/5555-X 6 Port GE SFP Interface Card

Liên hệ

ASA-IC-6GE-SFP-C= Cisco ASA 5545-X/5555-X 6 Port GE SFP Interface Card Spare

Liên hệ

ASA5505-BUN-K9 - ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5506-K8 Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES

Liên hệ

ASA5506-K9 Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5506H-SP-BUN-K8 Cisco ASA 5506H-X with FirePOWER SEC Plus, 4GE Data, DES

Liên hệ

ASA5506H-SP-BUN-K9 Cisco ASA 5506H-X with FirePOWER SEC Plus, 4GE Data, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5508-K8 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, DES

Liên hệ

ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5512-FPWR-K9 Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services, 6GE, 3DES/AES, SSD

Liên hệ

ASA5515-FPWR-K9 Cisco ASA 5515-X with FirePOWER Services, 6GE, 3DES/AES, SSD

Liên hệ

ASA5516-FPWR-K8 Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, DES

Liên hệ

ASA5516-FPWR-K9 Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5525-FPWR-K9 Cisco ASA 5525-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, SSD

Liên hệ

ASA5525-FTD-K9 Cisco ASA 5525-X with Firepower Threat Defense. 8GE. AC

Liên hệ

ASA5525-K9 Cisco ASA 5525-X Firewall Edition.

Liên hệ

ASA5545-FPWR-K9 Cisco ASA 5545-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, 2 SSD

Liên hệ

ASA5545-IPS-K9 - ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5545-IPS-K9 - ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Liên hệ

ASA5555-FPWR-K9 Cisco ASA 5555-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, 2SSD

Liên hệ

Cisco Firepower 9000 Series Rack Mount Kit

Liên hệ

Cisco firewall ASA5506-FPWR-BUN ASA 5506-X with FirePOWER Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3110-BUN Secure Firewall 3110 Master Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3110-FTD-HA-BUN Secure Firewall 3110

Liên hệ

Cisco FPR3120-BUN Secure Firewall 3120 Master Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3120-FTD-HA-BUN Secure Firewall 3120 Two Unit HA Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3130-BUN Secure Firewall 3130 Master Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3130-FTD-HA-BUN Secure Firewall 3130 Two Unit HA Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3140-BUN Secure Firewall 3140 Master Bundle

Liên hệ

Cisco FPR3140-FTD-HA-BUN Secure Firewall 3140 Two Unit HA Bundle

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn