DANH MỤC SẢN PHẨM

PowerEdge R400 series

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5506 SAS

1,002,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5506 SATA

1,503,010₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5507 SAS

960,310₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5507 SATA

4,102,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5620 SATA

5,200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5630 SAS

12,012,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5640 SAS

331,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5650 SAS

1,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5660 SAS

50,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5670 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5680 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5680 SATA

500,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2

39,790,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2-8GB RAM

42,050,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R430

6,555,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn