DANH MỤC SẢN PHẨM

Wireless Planet

0,6 Mét N-đực (chân cái) đến N-đực (chân đực) Cáp - WL-N-0,6

Liên hệ

0,6 mét N-đực (chân đực) đến N-đực (chân đực) Cáp - WL-NM-0,6

Liên hệ

1200Mbps 802.11ac Wave 2 Dual Band Ceiling-mount Wireless Access Point w/802.3at PoE+ and 2 10/100/1000T LAN Ports

Liên hệ

5GHz 802.11ac 900Mbps Outdoor Wireless CPE

Liên hệ

Ăng ten đa hướng 15dBi 2.4GHz - ANT-OM15

Liên hệ

Ăng ten đa hướng 2,4 GHz 8dBi - ANT-OM8

Liên hệ

Ăng ten đa hướng 5GHz 10dBi - ANT-OM10A

Liên hệ

Ăng ten đa hướng băng tần kép 2.4G / 5GHz - ANT-OM5D-KIT

Liên hệ

Ăng ten hướng bảng điều khiển phẳng 2.4GHz 18dBi - ANT-FP18

Liên hệ

Ăng ten hướng bảng điều khiển phẳng 5GHz 18dBi - ANT-FP18A

Liên hệ

Ăng ten hướng phân cực kép bảng điều khiển phẳng 2x2 MIMO 2.4GHz 14dBi - ANT-FP14D

Liên hệ

Ăng ten hướng phân cực kép bảng điều khiển phẳng 2x2 MIMO 5GHz 14dBi - ANT-FP14AD

Liên hệ

Ăng ten khu vực 2x2 MIMO 2.4GHz 17dBi - ANT-SE17D

Liên hệ

Ăng ten khu vực 2x2 MIMO 5GHz 17dBi - ANT-SE17AD

Liên hệ

Bộ chống sét 2,4 / 5GHz (N-đực đến N-cái) - WL-LTNA

Liên hệ

Cáp mở rộng ăng-ten không dây - WL-MF-0,6

Liên hệ

Dual Band 802.11ac 1200Mbps Wave 2 In-wall Wireless Access Point

Liên hệ

Dual Band 802.11ac 1200Mbps Wave 2 Outdoor Wireless AP

Liên hệ

Dual Band 802.11ax 1800Mbps In-wall Wireless Access Point w/802.3at PoE+ and Type C USB

Liên hệ

Dual Band 802.11ax 1800Mbps Outdoor Wireless AP » WDAP-1800AX

Liên hệ

Enterprise 4-Port 10/100/1000T + 1-Port 1000X SFP VPN Security Router

Liên hệ

Enterprise 5-Port 10/100/1000T VPN Security Router

Liên hệ

Enterprise-class Universal Network Management Controller

Liên hệ

Industrial 5GHz 802.11ax 2400Mbps Wireless Access Point with 5 10/100/1000T LAN Ports

Liên hệ

Industrial Dual Band 802.11ax 1800Mbps Wireless Access Point with 5 10/100/1000T LAN Ports

Liên hệ

Mạng không dây Wifi 6 - WDAP-C1800AX

Liên hệ

PLANET IAP-1800AX Industrial Dual Band 802.11ax 1800Mbps Wireless Access

Liên hệ

PLANET IAP-2400AX

Liên hệ

PLANET WBS-512AC 802.11ac WAVE 2 900Mbps CPE không dây

Liên hệ

PLANET WDAP-1800AX AP không dây 802.11ax

Liên hệ

PLANET WDAP-8350 600Mbps Dual Band 802.11n Outdoor Wireless CPE

Liên hệ

PLANET WDAP-850AC 1200Mbps

Liên hệ

PLANET WDAP-C7210E 1200Mbps Wave 2 Dual Band 802.11ac

Liên hệ

PLANET WDAP-W1200E

Liên hệ

PLANET WDAP-W1800AXU

Liên hệ

Universal Network Management Controller with LCD Touch Screen (10”/12”)

Liên hệ

Wi-Fi 5 AC1200 Dual Band VPN Security Router with 4-Port 802.3at PoE+

Liên hệ

Wi-Fi 6 AX1800 Dual Band VPN Security Router with 4-Port 802.3at PoE+

Liên hệ

Wi-Fi 6 AX2400 2.4GHz/5GHz VPN Security Router with 4-Port 802.3at PoE+

Liên hệ

Wireless AP Managed Switch with 24-Port 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ + LCD Touch Screen and 48VDC Redundant Power

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn