DANH MỤC SẢN PHẨM

Firewall Cisco 1

Firepower FPR-1010: 8xRJ45, 650 Mbps NGFW

Liên hệ

Firepower FPR-1120: 8xRJ45, 4xSFP, 1.5 Gbps NGFW

Liên hệ

Firepower FPR-1140: 8xRJ45, 4xSFP, 2.2 Gbps NGFW

Liên hệ

FirepowerFPR-1150: 8xRJ45, 2xSFP, 2xSFP+, 3 Gbps NGFW

Liên hệ

Firepower FPR-2110: 12xRJ45, 4 x SFP Throughput 2.3G

Liên hệ

Firepower FPR-2120: 12xRJ45, 4 x SFP Throughput 3Gbps

Liên hệ

Firepower FPR-2130: 12xRJ45, 4 x SFP+ Throughput 5Gbps có khả năng mở rộng

Liên hệ

Firepower FPR-2140: 12xRJ45, 4 x SFP+ Throughput 9Gbps có khả năng mở rộng

Liên hệ

Firepower 9300: SM-24: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-36: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-40: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-44: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-44 x 3: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-48: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-56 x 3: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower 9300: SM-56: 8xSFP+ on-chassis thiết bị tường lửa (Security)

Liên hệ

Firepower FPR-4110: 8xSFP+ NGFW (FPR4110-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4112: 8xSFP+ NGFW (FPR4112-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4115: 8xSFP+ NGFW (FPR4115-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4120: 8xSFP+ NGFW (FPR4120-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4125: 8xSFP+ NGFW (FPR4125-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4140: 8xSFP+ NGFW (FPR4140-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4140: 8xSFP+ NGFW (FPR4140-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4145: 8xSFP+ NGFW (FPR4145-BUN)

Liên hệ

Firepower FPR-4150: 8xSFP+ NGFW (FPR4150-BUN)

Liên hệ

Firewall Cisco ASA5545-K9

241,100,000₫

Firewall Cisco ASA5505-BUN-K9

5,500,000₫

Firewall Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9

14,500,000₫

Firewall Cisco ASA5510-SEC-BUN-K9

48,100,000₫

Firewall Cisco ASA5505-UL-BUN-K9

10,800,000₫

Firewall Cisco ASA5505-50-BUN-K9

10,600,000₫

Firewall Cisco ASA5510-BUN-K9

40,400,000₫

Firewall Cisco ASA5520-BUN-K9

72,180,000₫

Firewall Cisco ASA5512-K9

36,080,000₫

Firewall Cisco ASA5512-IPS-K9

78,200,000₫

Firewall Cisco ASA5515-K9

45,100,000₫

Firewall Cisco ASA5515-IPS-K9

111,900,000₫

Firewall Cisco ASA5506-K9

12,550,000₫

Firewall Cisco ASA5540-BUN-K9

149,400,000₫

Firewall Cisco ASA5550-BUN-K9

190,100,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn