DANH MỤC SẢN PHẨM

Switch Cisco

2D-C6800IA-48TD: Catalyst 6800ia Switch

80,500,000₫

C1-C2960X-24PD-L: Catalyst 2960X-24PD-L Switch

55,085,000₫

C1-C2960X-24PS-L: Catalyst 2960X-24PS-L Switch

38,582,500₫

C1-C2960X-24TD-L: Catalyst 2960X-24TD-L Switch

45,310,000₫

C1-C2960X-24TS-L: Catalyst 2960X-24TS-L Switch

28,750,000₫

C1-C2960X-48FPD-L: Catalyst 2960X-48FPD-L Switch

95,560,000₫

C1-C2960X-48FPS-L: Catalyst 2960X-48FPS-L Switch

79,005,000₫

C1-C2960X-48LPD-L: Catalyst 2960X-48LPD-L Switch

83,490,000₫

C1-C2960X-48LPS-L: Catalyst 2960X-48LPS-L Switch

67,102,500₫

C1-C2960X-48TS-L: Catalyst 2960X-48TS-L Switch

50,887,500₫

C1-C4500X-16SFP+: Catalyst 4500X-16 SFP+ Switch

212,520,000₫

C1-C4500X-32SFP+: Catalyst 4500X-32 SFP+ Switch

130,237,500₫

C1-C4500X-F-16SFP+: Catalyst 4500X-F-16 SFP+ Switch

212,520,000₫

C1-C4500X-F-32SFP+: Catalyst 4500X-F-32 SFP+ Switch

371,910,000₫

C1-C4507R+E: Catalyst 4507R+E Switch

97,175,000₫

C1-C4510R+E: Catalyst 4510R+E Switch

138,805,000₫

C1-C4510RE-S7+96V+: Catalyst 4510R+E Switch

436,425,000₫

C1-WSC3850-24XS-S: Catalyst 3850-24XS-S Switch

65,412,000₫

C1-WSC3850-48XS-S: Catalyst 3850-48XS-S Switch

294,611,945₫

C6800IA-48FPD-RF: Catalyst 6800ia Switch

124,200,000₫

C6800IA-48FPD: Catalyst 6800ia Switch

269,100,000₫

C6800IA-48FPDR: Catalyst 6800ia Switch

313,950,000₫

C6800IA-48TD-RF: Catalyst 6800ia Switch

48,300,000₫

C6800IA-48TD: Catalyst 6800ia Switch

62,514,000₫

C6880-3650-10G-BUN: Catalyst 6880-X Switch

Liên hệ

C9200-24P-A-RF: Catalyst 9200-24P Switch

28,336,000₫

C9200-24P-A: Catalyst 9200-24P Switch

11,373,500₫

C9200-24P-E: Catalyst 9200-24P Switch

12,397,000₫

C9200-24PB-A: Catalyst 9200-24P Switch

46,460,000₫

C9200-24PXG-A: Catalyst 9200-24P Switch

20,168,700₫

C9200-24PXG-E: Catalyst 9200-24P Switch

54,510,000₫

C9200-24T-A: Catalyst 9200-24T Switch

8,786,000₫

C9200-24T-E-RF: Catalyst 9200-24T Switch

22,816,000₫

C9200-24T-E: Catalyst 9200-24T Switch

10,614,500₫

C9200-48P-A: Catalyst 9200-48P Switch

21,033,500₫

C9200-48P-E-RF: Catalyst 9200-48P Switch

59,524,000₫

C9200-48P-E: Catalyst 9200-48P Switch

24,644,500₫

C9200-48PB-A: Catalyst 9200-48P Switch

107,755,000₫

C9200-48PXG-A: Catalyst 9200-48P Switch

96,370,000₫

C9200-48PXG-E: Catalyst 9200-48P Switch

96,370,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn