DANH MỤC SẢN PHẨM

Server Dell

Máy chủ server Dell PowerEdge R730 6C 2xE5-2609v3

107,980,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R730 8C 2xE5-2609v3

137,280,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R210 - X3430

4,500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R210 - X3440

1,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R210 - X3450

2,300,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R210 - X3470

2,100,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R230

5,955,770₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R240

6,299,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R320 4C E5-2407v2- HDD HotPlug

34,150,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R320 4C E5-2407v2-PERC H310

33,200,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R330

3,230,500₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R340

1,256,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5506 SAS

1,002,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5506 SATA

1,503,010₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5507 SAS

960,310₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5507 SATA

4,102,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5620 SATA

5,200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5630 SAS

12,012,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - E5640 SAS

331,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5650 SAS

1,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5660 SAS

50,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5670 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5680 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R410 - X5680 SATA

500,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2

39,790,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2-8GB RAM

42,050,000₫

Máy chủ server Dell PowerEdge R430

6,555,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5506 SAS

120,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5506 SATA

Liên hệ

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5507 SAS

120,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5507 SATA

20,158,100₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5620 SAS

500,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5630 SAS

3,105,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5630 SATA

200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5640 SAS

1,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - E5640 SATA

25,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5650 SAS

100,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5660 SAS

10,000,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5660 SATA

200,000₫

Máy chủ Server Dell PowerEdge R510 - X5670 SAS

12,000,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn