DANH MỤC SẢN PHẨM

Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính, máy in và thiết bị khác phục vụ công tác chuyên môn, văn phòng cho bệnh viện HN Việt Đức năm 2020.

3CTelecom
Th 5 30/12/2021
Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính, máy in và thiết bị khác phục vụ công tác chuyên môn, văn phòng cho bệnh viện HN Việt Đức năm 2020 bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 5%
Thông tin chi tiết của dự án

Một số hình ảnh thi công:

 

Viết bình luận của bạn
Thu gọn