Tổng đài điện thoại Panasonic TDA 100D khả năng mở rộng linh hoạt, tới 32 trung kế và 120 thuê bao; tạo 1000 mã code cho người dùng, đây là dòng tổng đài điện thoại phù hợp cho các doanh nghiệp vừa với cấu hình khoảng 100 số, tổng đài analog đáp ứng tốt các yêu cầu thoại cho doanh nghiệp.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX TDA 100D hoạt động ổn định và là 1 sản phẩm chủ lực của tổng đài panasonic