Tổng đài điện thoại IP Panasonic: TDE 100, TDE 200, TDE 600 là các dòng tổng đài IP của Panasonic đáp ứng mọi yêu cầu dịch vụ viễn thông trên nền IP

- Với Panasonic TDE 100 và TDE 200 cấu hình tối đa đạt được 128 trung kế Trunks và 256 máy lẻ

- Với Panasonic TDE 600 cấu hình tối đa đạt được 640 trung kế Trunks và 1152 máy lẻ

Các dòng tổng đài Panasonic trên nền IP đáp ứng tốt các chuẩn kết nối, ưu việt và thân thiện với các thiết bị đầu cuối như: điện thoại IP, điện thoại analog các hãng sản xuất khác trên thế giới cùng kết nối theo chuẩn quy định của viễn thông quốc tế