Tổng đài LG Ericsson Aria Soho có khả năng tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài. Hệ thống tổng đài kỹ thuật số được thiết kế tối ưu cho các văn phòng hoặc chi nhánh loại nhỏ. Khả năng mở rộng tối đa 12 trung kế và 48 thuê bao.

-  Tổng đài LG Aria Soho là hệ thống tổng đài kỹ thuật số được thiết kế tối ưu cho các văn phòng hoặc chi nhánh loại nhỏ. Với cấu trúc vật lý dạng modul hoá bao gồm khung giá cơ sở và khung giá mở rộng.

Tổng đài điện thoại này phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng nhân viên dưới 50 người

- Tổng đài này là dòng sản phẩm Soho small chủ lực của LG Ericsson