Thiết bị mạng HPCác sản phẩm thiết bị chuyển mạch mạng Switch HP rất phù hợp để triển khai cho hệ thống mạng những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các giải pháp mạng LAN chuyên dụng

Với các sản phẩm đa dạng phong phú, các thiết bị chính hãng của HP đảm bảo sự hoạt động ổn định. Đặc biệt sau khi HP mua lại 3Com đã được phát triển rất lớn về hệ thống giải pháp mạng và các sản phẩm 3Com đã triển khai