Thiết bị chuyển mạch nhỏ gọn Cisco® Catalyst®  dễ dàng mở rộng cơ sở hạ tầng chuyển mạch có dây thông minh, được quản lý đầy đủ của Cisco Catalyst, bao gồm các dịch vụ IP end-to-end và Mạng không biên giới, với một cáp Ethernet hoặc sợi quang từ tủ đấu dây.