Chuyên cung cấp và phân phối switch Cisco, bộ chuyển mạch cisco layer 2, layer 3, switch từ 24 cổng đến 48 cổng các loại

Nhận tư vấn thiết kế giải pháp hạ tầng mạng của Cisco, cấu hình thiết bị mạng Cisco như: switch layer 3, model, firewall, router, ...

Cung cấp các giải pháp kết nối như Lan, Wan, Vlan, Firewall, định tuyến và chia sẻ các băng thông qua hệ thống