Power Supply, nguồn cho các thiết bị cisco: switch, router, firewall để cấp điện khi mở rộng hệ thống như: cắm thêm card, thêm thiết bị chức năng, liên kết thiết bị.

Với các mã và công suất khác nhau phù hợp với từng thiết bị riêng biệt, đảm bảo nguồn ổn định cho thiết bị hoạt động. Mỗi khi có sảy ra hiện tượng không ổn về nguồn cấp điện hoặc mở rộng thêm bạn nên cung cấp cho thiết bị mạng của mình 1 nguồn chính hãng đúng công suất