Planet mang một dòng điện hoàn chỉnh trên các thiết bị Ethernet, loại bỏ sự cần thiết phải đặt các thiết bị Ethernet, như các điểm truy cập không dây, gần các ổ cắm điện. Với các đơn vị này, trình cài đặt có khả năng tự do đặt quyền lực trên các thiết bị ethernet. Các thiết bị Power Over Ethernet, chẳng hạn như Poe Hub hoặc Poe Injector của Planet được chứng minh là đáng tin cậy.