Phần mềm cho dòng tổng đài điện thoại của LG Ericsson chính hãng, do Ericsson và LG nghiên cứu và sản xuất, sản phẩm mang tính năng vượt trội trong quá trình khai thác dịch vụ

Các sản phẩm như: phần mềm nghe gọi trên máy tính, PC, Laptop, hệ điều hành IOS, Adroid, ... ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng khác như: SMS, Call, IP Server, ghi âm, và các giải pháp giá trị gia tăng trong các hệ thống tổng đài