Cung cấp các dòng module quang Cisco như: Module Cisco transceiver module (GLC-SX-MM)module quang cisco, GLC-SX-MMD. 1000BASE-SX SFP transceiver module, EHWIC-D-8ESG1000BASE-LX1000BASE-LX Fiber GBIC ModuleCisco SFP GLC Module,module CISCO GLC-SX-MM, ...

Các dòng module này dùng cho kết nối hệ thống Switch Cisco, router Cisco, Firewall Cisco... với các khe cắm phù hợp với từng mã sản phẩm riêng biệt

Lưu ý: hầu hết các sản phẩm Module quang của Cisco thường được sử dụng cho các thiết bị mạng Cisco, ít trường hợp sử dụng của hãng khác do tính bảo mật riêng.