- Media converter Planet giải pháp cấp nguồn và liên kết đữ liệu tốt nhất

Để khắc phục ngày càng nhiều hơn các thiết bị PoE - PD cần công suất đầu vào cao hơn và khoảng cách truyền xa hơn, Tập đoàn PLANET cho ra mắt sản phẩm PoE Media Converter mới, được áp dụng chuẩn công nghệ IEEE 802.3at High Power over Ethernet

- Module quang MGB một dòng sản phẩm các module thu phát quang SFP, dòng sản phẩm này là bộ cắm nóng. Planet MGB là một loại Module quang SFP Planet được cài đặt tuân thủ tiêu chuẩn MSA với các cổng quang SFP do vậy dù thao tác khi nào cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của thiết bị.