Firewall Cisco ASA 5500-X là thiết bị tường lửa Series dòng 5500 với dòng sản phẩm đa dạng, cấu hình cao, phù hợp các nhu cầu về bảo mật (Security) cho các doanh nghiệp. 5500-X Series Firewalls được thiết kế với dòng sản phẩm Firepower Services và X Series Firewalls

Thiết bị tường lửa cisco (Firewall cisco) được phát triển dựa trên các nền tảng bảo mật mới, update theo xu hướng và áp dụng các công nghệ mới nhất từ Cisco System. Mang lại hiệu năng bảo mật cao phù hợp với chi phí doanh nghiệp đầu tư