3CTelecom triển khai gói thầu cho Bệnh Viện Việt Đức 2015

GÓI THẦU:

Gói 01:    “Cải tạo nâng  cấp hệ thống mạng LAN – Tòa nhà 06 tầng”

Gói 02:    “Cải tạo nâng  cấp hệ thống mạng LAN – Khu nhà Mổ”

Gói 03:    “Cải tạo nâng  cấp hệ thống mạng LAN – Nhà 1B và nhà 56”

DỰ ÁN:

 “Cải tạo nâng  cấp hệ thống mạng LAN – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2015”

CHỦ ĐẦU TƯ:

 “ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức”

Xem thêm các dự án mà triển khai với Việt Đức:

Thông tin chi tiết

A. HIỆN TRẠNG

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức hiện đang phát triển rất mạng về số lượng và quy mô, qua khảo sát thực trạng sử dụng chúng tôi đề xuất một số khu vực triển khai hệ thống mạng LAN như sau:

+/ Mạng LAN – khu nhà 06 tầng gồm:

Tầng 1: khoa thận lọc máu

Tầng 2: khoa thần kinh

Tầng 3: khoa tiêu hóa

Tầng 4: khoa tiết niệu

Tầng 5: khoa bụng

Tầng 6: khoa gan mật

+/ Mạng LAN – khu nhà mổ gồm:

Tầng 1: khoa HSTC

Tầng 2: khu vực mổ

+/ Mạng LAN – khu nhà 1B và 56 gồm:

Nhà 1B: tầng 1 (khoa nhi) + tầng 2 (khoa tim mạch) + tầng 3 (khoa tim mạch)

Nhà 56: gồm tầng 1 + tầng 2 + tầng 3

B. QUY MÔ THIẾT KẾ

Thiết kế hệ thống mạng LAN cho bệnh viện bao gồm:

Mạng LAN – khu nhà 6 tầng

Mạng LAN – khu nhà mổ

Mạng LAN – khu nhà 1B

Mạng LAN – khu nhà 56

Xem giải pháp tư vấn kỹ thuật: